Författaren har vidtagit alla rimliga åtgärder för att uppnå riktigheten av innehållet på denna hemsida och i den ebook som du laddar ner, och tar inget ansvar för fel eller försummelser. Informationen i detta dokument är “i befintligt skick” och bör endast användas som du tycker passar, och på egen risk.
Alla varumärken, servicemärken, personnamn eller produktnamn tillhör sina respektive ägare och används endast för referens. Det finns ingen underförstådd sponsring, anknytning, certifiering, godkännande eller stöd om vi använder en av dessa termer.

Bilder som används i boken och på hemsidan är skyddade av upphovsrättslagen och all kopiering och vidare spridning är ett direkt brott mot copyright lagen.
Bilderna är anpassade till att visas i digitalt format och kan då vara mindre skarpa än original bild. Detta för att din bok ska laddas ner och visas snabbare på din skärm eller läsplatta. Vissa färger och återgivningar kan vara annorlunda än originalet beroende på din skärm eller din läsplattas färginställning.

 

Reservationer för synpunkter
Alla har olika synpunkter på vad som är rätt och fel, och olika åsikter på hur vissa saker ska utföras. Med det sagt så vill jag påpeka att det som jag visar i boken och på hemsidan kan i många fall utföras på andra sätt, men det som jag visar här är metoder som passar mig bra och har fungerat utmärkt.
Att andra har olika rutiner och synpunkter förstår jag men detta är hur jag jobbar. Vissa punkter och tips kommer jag att upprepa på olika ställen i boken och hemsidan för att understryka att det är viktigt eller att är något du bör tänka på.

 

Registrering som medlem
Vi förbehåller oss rätten att radera ofullständiga, felaktiga och ej aktiva gratis registreringar utan förvarning.
Som gratis medlem deltar du automatiskt i våra gratis utlottningar som sker via LIVE sändningar, om vinst utfaller på dig och du inte har angivit fullständiga adress och kontakt uppgifter, eller inte finns närvarande vid sändning kommer ev vinst att lottas ut till annan medlem utan förvarning.

Vid registrering på vår hemsida godtar du automatiskt dessa villkor, och kan närsomhelst avsluta ditt medlemskap.
Bara skicka ett email till mig så raderas du direkt 🙂

 

Registrering med felaktig email adress
kommer att raderas vid nästa email utskick, vi får automatiskt information om vilka email som är felaktiga eller sk Fake email. Och för att hålla en ren och äkta tjänst som gynnar våra medlemmar på bästa sätt, genomförs det regelbunda rensningar i registret.

 

Avsluta medlemskap och Ångerrätt
Du kan när som helst avsluta ditt medlemskap och ändå har tillgång till allt framtill dagen ditt medlemskap löper ut. Därefter kommer det automatiskt att avslutas utan att ytterligare avgift tas ut. Påbörjad medlemstid berättigar ingen återbetalning.

Husbilskanalen är en information och medlems sida där du betalar för att få tillgång till våra Premium PDF filer, Videoguider och en massa aktuell information som gynnar dig som Husbilsägare.
Vi ger ingen återbetalning av medlemsavgift vid påbörjat medlemskap.
Du samtycker och godkänner att du avsäger dig rätten till ångerfrist och återbetalning i samband med din registrering på vår hemsida.

Allt innehåll på vår sida är copyright av husbilskanalen.se och all reproduktion eller spridande av material är ett direkt brott mot upphovsrätts lagen, och kommer att hanteras därefter.

Villkor kan uppdateras kontinuerligt utan vidare förvarning

www.husbilskanalen.se
Copyright © 2020 husbilskanalen.se – All rights reserved

error: Content is protected !!